Generalforsamling


Der afholdes ekstra ordinær Generalforsamling Tirsdag, den 31-8-2021 kl. 19.00 i Asnæs Forsamlingshus

Forslag til vedtægtsændringer

§ 5 stk. 3 ændres til:
Det af bestyrelsen godkendte regnskab fremlægges til godkendelse.

§ 10. Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen. Ændres til:
Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene altid skal være formanden, næstformanden eller kassereren.

§ 11. Foreningens regnskab revideres af godkendt revisor, der vælges af bestyrelsen. Ændres til:
Foreningens regnskab opstilles af godkendt revisor, der vælges af bestyrelsen.

Kontakt

Du kan kontakte os her

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00